Lưu trữ thẻ: tiểu đường type 2

Tiểu Đường Type 2 Có Nguy Hiểm Không?

Tiểu đường là bệnh mãn tính cần chữa trị kịp thời tránh biến chứng nguy hiểm. Tiểu đường type 2 chiếm tỉ lệ rất cao đến 95% các type bệnh tiểu đường. Vậy bệnh có nguy hiểm không? Cách chữa trị và phòng ngừa ra sao? Hạ đường Sikai xin thông tin đến quý bạn […]