Lưu trữ thẻ: cơ chế sinh bệnh tiểu đường

Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh của bệnh tiểu đường

Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh của bệnh tiểu đường.

Đái tháo đường là một tình trạng rối loạn chuyển hóa đa nguyên nhân đặc trưng bởi tình trạng tăng glucose máu mạn tính với các rối loạn chuyển hóa carbohydrate, mỡ, protein do hậu quả của khiếm khuyết tiết insulin, khiếm khuyết hoạt động insulin hoặc cả hai. Tăng Glucose máu mạn tính trong […]