STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Cường Mùi Tổ 1 – TT Yên Bình , Yên Bình Yên Bái 0366147347