STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Nhơn Hòa 10, Chi Lăng, P1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 02703822968
2 NT Thảo Nghi 32/1A, Đường Mậu Thân, Phường 3, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0902343289
3 NT Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 02703870979
4 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, -, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 0908981027
5 NT Trường Thọ 25C, Gia Long, Trà Ôn, Huyện Trà Ôn Vĩnh Long 0932949476
6 NT Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02706250283
7 NT Khải Hoàn 79, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703851818
8 NT Anh Huy F31, Đinh Tiên Hoàng, P8,Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703862379
9 NT Huỳnh Bình 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Vĩnh Long Vĩnh Long 02702214403
10 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0703822812