STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Đức Tế Đường 1 Số 2, Nguyễn Huệ, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0919281331
2 Dân Thành 70, Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thị Xã Trà Vinh, Trà Vinh Trà Vinh 02943853423
3 Thuốc Bắc Đại Đồng 12, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh Trà Vinh 0396561238
4 Huệ Quần 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0949218998
5 Vĩnh Minh 5, Khóm 1, P1, Thị Xã Duyên Hải Trà Vinh 02943832520