STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Long Đơm Phố Nghệ, Xóm Nhà Thờ, Minh Cường Thường Tín 0989098531