STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Thanh Bình 54 Phan Đình Giót, Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội Thanh Xuân 0339009163
2 NT Tuệ Hùng HH2, Tầng 1, tòa 4 Bắc Hà, Thanh Xuân, Hà Nội Thanh Xuân 0972810087
3 NT Minh Trí 85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Thanh Xuân 0982005694
4 NT Đa Khoa 24H 168 Khương Trung, Thanh Xuân Thanh Xuân 0352347515
5 NT Nga Mai 62 Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân 0812803288
6 NT Minh Thanh 236 Khương Đình, Hạ Đình Thanh Xuân 0979899178