STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Hùng Hậu 72 Triều Khúc, Thanh Trì Thanh Trì 0966534292
2 NT Hưởng Thu Đội 13, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội Thanh Trì 0983143428
3 NT Số 96 539 Ngọc Hồi, Văn Điển Thanh Trì 0915206561