STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 QT số 25 25 Lê Thị Hiền, Phố 1, Thúy Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa Thanh Hóa 0979686409
2 QT Lê Thị Thảo Thôn 3, Ngọc Liên, Ngọc Lặc, Thanh Hóa Thanh Hóa 0828397833
3 NT Hạnh Hải 195-197 Nguyễn Trãi Thanh Hóa 0985773112