STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Bích Vinh 292 320 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên ,Thái Nguyên Thái Nguyên 0915200188
2 QT Tiến Thủy Xóm Cạn, Xã Kỳ Phú, Đại Từ Thái Nguyên 0977559665
3 NT Xuân Thông 310/1 Đường CMT8, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 02803832565