STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Đức Anh 736 Lý Bôn, TP Thái Bình Thái Bình 0913291563
2 NT Đức Anh 373 Lý Bôn, TP Thái Bình Thái Bình 02273835212
3 QT Tuệ Tâm Chợ Tiểu Hoàng, Tây Sơn, Tiền Hải Thái Bình 0912157044
4 QT Hoa Chiêm Pharmacy Thị trấn Vũ Quý, Kiến Xương Thái Bình 0908834594
5 Công ty TNHH Dược VTYT Đức Anh Lô 73 Khu Sông Trà, Tổ 34, P,Trần Lãm, TP.Thái Bình Thái Bình 02273831985
6 NT Anh Ngân Số 19 Trần Thái Tông, TP Thái Bình Thái Bình 0974372050
7 QT Bùi Thị Thảo Hồng Tiến, Kiến Xương Thái Bình 0976419337