STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Tuyến Hương Cống Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất Thạch Thất 0977819448