STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 QT Minh Trí Đội 10 Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội Quốc Oai 0975877404
2 Đại lý thuốc Tuấn Thành Xóm 1, Long Phú, Hòa Thạch Quốc Oai 0934333368
3 QT Vũ Hà 101 Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai 0985506008
4 QT Phúc An Cổng bệnh viện Quốc Oai, TT Quốc Oai Quốc Oai 0974223634