STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 Yến Nguyên 317, Nguyễn Công Phương, Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553810478
2 QT Quang Minh Quốc Lộ 1A, Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0972378836
3 NT Mai Anh 877, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0947765007
4 NT Hưng Phát 236, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553820603
5 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, Đối Diện Công An Huyện Sơn Tịnh, Trương Quan Trọng, Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 0973844924
6 Tường Vi 75, Trương Định, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553712745
7 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553826035