STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Khoa Nguyên 69, Dân Chủ, Trường Thọ, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0903744821
2 NT Quang Minh 90, Số 8, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0976607202
3 NT Tấn Tài 16, Phú Châu, Tam Phú, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0918999214
4 NT An Việt 12, Võ Văn Ngân, Trường Thọ, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 02837206229
5 NT Phương Tuệ Lâm 135/6, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0773062268
6 Thành Đạt 3F, Đường Số 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0862833234
7 Hoàng Ngân 58 D, Đường Số 8, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0369927978
8 Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0903993500
9 Bạch Dương 1200, Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0838971678
10 Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0967126279