STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Hồng Loan 18C /001, C/Cư Huỳnh Văn Chính, P. Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0931812665
2 NT An Khang 202, Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0919611635
3 NT An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0909041502
4 NT Minh Anh 221, Tân Quý, Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0937878556
5 Công Tâm 43, Lê Niệm, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0907950909
6 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0913655007
7 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0977400025
8 Nguyên Thảo 152, Tân Hương, Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0914183965