STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Minh Chiến 163, Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 0855682151
2 NT Số Mười Một 334, Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 0906403360
3 NT Anh Tú 299, Phan Xích Long, P1, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 0903694278
4 NT Thắng Lợi A2/004, Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 0839902403
5 Trung Nguyên 93B, Phan Xích Long, P 2, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 0973562303