STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Hải Đăng 745/109, Quang Trung, P12, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0983971599
2 NT Thái Sơn 29, Nguyễn Kiệm, P3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0938959500
3 NT Vân Anh 56, Bùi Quang Là, P12, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0977235153
4 NT Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02862892648
5 NT Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, P10, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0973562303
6 Thanh Thảo 361, Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02839966264
7 NT Minh Tân 2 589, Phan Văn Trị, P5, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0707702276
8 NT Minh Tân 1157, Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02838941220
9 NT Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm, P11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0839851689
10 Kim Nga 269, Thống Nhất, P11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0979763700
11 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0974713131