STTTên NTĐịa ChỉKhu VựcSố điện thoại
1Thiên Ân Đường23, 18, Phước Bình, Quận 9Quận 90383303315
2NT Nhung38, 904, Hiệp Phú, Quận 9Quận 90907265568
3NT Tân Phú11/2, 100, Tân Phú, Quận 9Quận 90907265568
4NT Vì Tâm617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9Quận 90905406467
5NT Phước Thiện 1355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9Quận 90903622527
6NT Hoàn Mỹ 2136, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9Quận 90983471433
7NT Đức Quý273, Lê Văn Việt, F Hiệp Phú, Quận 9Quận 90907265568
8NT Công Hiển259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9Quận 90907162330
9NT Hồng Thắm259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9Quận 90348209602
10NT Thăng Long377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9Quận 90398040425
11NT Hiệp Phú28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9Quận 90905406467
12An Thanh265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9Quận 90909729899
13Phú Hòa Đường267/6, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9Quận 90837305548
14Phước AnB19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9Quận 90918115067
15Số 7791, 18, Phước Bình, Quận 9Quận 90837314668
16Phương Linh12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9Quận 90988174245