STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Thuỳ An 993, Tạ Quang Bửu, P6, Quận 8 Quận 8 0933789119
2 NT 16A 1283, Phạm Thế Hiển, P5, Quận 8 Quận 8 0906929246
3 NT Thiện Thanh 2455 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8 Quận 8 02839800378
4 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, P2, Quận 8 Quận 8 0932106733
5 Số 14 11, Âu Dương Lân, P3, Quận 8 Quận 8 0977058464