STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Tâm Hưng 214 Văn Thân, Phường 7, Quận 6 Quận 6 0937964028
2 NT Diệu Thảo 64 Đường 26, Phường 10, Quận 6 Quận 6 0909777896
3 NT Hoàng Chinh 171 Bình Phú, Phường 10, Quận 6 Quận 6 0909627275
4 NT Tâm Ấn 33C, Tạn Hòa Đông, P13, Quận 6 Quận 6 0938330199
5 Gia Nghi 230, Nguyễn Văn Luông, P11, Quận 6 Quận 6 0903603452
6 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 Quận 6 0937964028