STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 Đức Nhân 40, Bùi Hữu Nghĩa, P5, Quận 5 Quận 5 0909502465
2 NT Đông Phương 146 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5 Quận 5 0906363747
3 NT Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5 Quận 5 02839446335
4 NT Diêu Thọ 1, Thuân Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 0934153338
5 NT Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 0905931977
6 NT Minh Huyền 27, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 02873001827
7 NT An Thái 153, Cao Đạt, P5, Quận 5 Quận 5 0773666306
8 NT Hoàng Khang 87 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5 Quận 5 0934140557
9 NT Minh Loan 3, Chung Cư Phan Văn Trị, P2, Quận 5 Quận 5 0904712933
10 NT Số 6 65, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 02838562314
11 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 0839550886
12 Huynh Yên 676/38, Võ Văn Kiệt, P1, Quận 5 Quận 5 0913905469
13 Hạnh Đức Đường 826, Nguyễn Trãi, P14, Quận 5 Quận 5 0988383298
14 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, P4, Quận 5 Quận 5 0838322460
15 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 0838547587
16 Phước Hưng 110A, Hải Thượng Lão Ông, P10, Quận 5 Quận 5 0901466993
17 An Đông 282, Trần Phú, P8, Quận 5 Quận 5 0903326565