STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 Liên Châu 361, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 Quận 3 0797899599
2 Hồng Ngọc 1 87, Trần Quang Diệu, 14, Quận 3 Quận 3 0919566388
3 Tuấn Ngọc 127, Bà Huyện Thanh Quang, Phường 9, Quận 3 Quận 3 0908898955
4 Hoàng Hân 92, Vườn Chuối, P4, Quận 3 Quận 3 0839290709