STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Phương Nam 625, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2 Quận 2 0904010974
2 NT Trường Thành 58, Trần Não, Bình An, Quận 2 Quận 2 0903697996
3 NT Thành Tín 2 668, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2 Quận 2 0973496292
4 Nhật An 37, Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2 Quận 2 02833291981