STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 Thuận Khang Dược Hãng 1029 Đường 3/2 , Phường 6, Quận 11 Quận 11 0908664361
2 NT Kim Loan 10, Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11 Quận 11 02838619774
3 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, P 4, Quận 11 Quận 11 0839561247
4 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, P 14, Quận 11 Quận 11 0838658413
5 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, P 14, Quận 11 Quận 11 0838650988