STT Tên NT Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Chị Thoại 44, Đặng Dung, Tân Định, Quận 1 Quận 1 0909248621
2 Tân Tế Dân 20, Cô Giang, P Cầu Ông Lãnh , Quận 1 Quận 1 0838369910
3 Đan Linh 33, Hồ Hảo Hớn, P Cô Giang , Quận 1 Quận 1 0909083366