Ninh Thuận

STTTên NTĐịa ChỉKhu VựcSố điện thoại
1NT Đức Hưng499, Thống Nhât, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh ThuậnNinh Thuận02593822436
2NT Hoàng Linh303, Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh ThuậnNinh Thuận0919870509
3Cty Thiên Quang331, Thống Nhất, Thành Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh ThuậnNinh Thuận02593824572
4Công Ty Tế Sanh237, Thống Nhất, Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp ChàmNinh Thuận0961187919

Ninh Thuận

STTTên NTĐịa ChỉKhu VựcSố điện thoại
1NT Đức Hưng499, Thống Nhât, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh ThuậnNinh Thuận02593822436
2NT Hoàng Linh303, Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh ThuậnNinh Thuận0919870509
3Cty Thiên Quang331, Thống Nhất, Thành Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh ThuậnNinh Thuận02593824572
4Công Ty Tế Sanh237, Thống Nhất, Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp ChàmNinh Thuận0961187919