STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Dung Dung 336 Phong Sơn, P.Nam Bình Ninh Bình 0303883099
2 Công ty TNHH DP Hoàng Long 148 Hải Thượng Lãn Ông, Đường Tây Thành, P.Nam Thành Ninh Bình 0303874245