STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT số 9 Số 20 Đình Thôn Nam Từ Liêm ‭0985982610‬
2 NT Đa Khoa 101 Đình Thôn, Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội Nam Từ Liêm 0352347515
3 NT Đa Khoa 24h Số 49 Phú Đô Nam , Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Nam Từ Liêm 0352347515
4 NT Bùi Dương 186 Lương Thế Vinh Nam Từ Liêm 0868427599
5 NT Mạc Tư Khoa 456 Ngọc Đại, Đại Mỗ Nam Từ Liêm
6 NT Phú Mỹ Số 1 Ngõ 59 Lê Đức Thọ Nam Từ Liêm 0344288430