STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 QT Ngọc Anh Khu 10 Xóm Thượng, Phố Hạ Mê Linh 0982549789
2 QT Long Hoài Xóm Đông, Yên Nhân, Tiền Phong Mê Linh “0912515685
0962515685