STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Tâm Dược 53 Phố Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội Long Biên 02438757760 – 0918486493
2 NT Tâm Dược Số 98 Phố Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Long Biên 02438724755
3 NT Hồng Hà 165 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội Long Biên 02462950018