STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Anh Thư 126, Nguyễn An Ninh, Vĩnh Bảo, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 0948985217
2 Trần Thanh 3, Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 02973898456
3 Ngọc Châu 05, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 02973922600
4 Bích Thảo 236, Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 02973860919
5 Giang Nam 14A, Trần Phú, Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 02973867624
6 NT Đăng Trâm 232, Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang Kiên Giang 0944999123
7 Trung Nguyên 57, Lê Lợi, Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0395193164
8 Phương Linh 114, KP Minh An, TT Minh Lương, Kiên Giang Kiên Giang 02973662662
9 Tế Dân 17, Duy Tân, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0918 866 898