STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 Sồ 01 ( Vạn Phúc ) 118, Lý Tự Trọng, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh Khánh Hòa 0389961921
2 NT Thanh Trúc Phước Trung, Phước Đồng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 0903550209
3 NT Quang Khánh 14, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 02583821413
4 Khang An 1 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 0903507035
5 Lan Chi Lô 50, Đường số 2, Kho cảng Bình Tân, Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 0903553439
6 Phương Trang 101A, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa 0905369349