STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Hữu Thuận D17/40B, Đinh Đức Thiện, Ấp 4, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0784859758
2 NT Tân Túc 1 E3/8A, Nguyễn Hữu Trí, Tt Tân Túc, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0949072672
3 NT Coda Pharm B5/6C, Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0937856524
4 NT Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0933300484
5 NT Châu Ân A5B/159B ấp 1, Láng Le Bàu Cò, Xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0704678863
6 NT Chợ Đệm A8/08, Nguyễn Hữu Chí, Tt Tân Túc, Huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0949759779