STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT 112 Giáp Bát 112 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội Hoàng Mai 0974662070
2 NT Ngọc Quang 359 Nam Dư, Trần Phú Hoàng Mai 02436440869