STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Hoàng Đàn 14 Nguyễn Văn Tố, P.Cửa Đông Hoàn Kiếm 0947867399