STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT I Care Thôn Cao Trung, Xã Đức Giang Hoài Đức Hà Nội Hoài Đức 0868687856
2 QT Lý Thuyên Xóm 2 Lại Yên Hoài Đức 0355866311
3 QT Mai Phương Ngã ba Tân Lập (Chợ Tân Lập) Hoài Đức 0914679414
4 QT Vân Xuyên Đội 7 Dương Liễu Hoài Đức 0977868778
5 QT Thành Bắc Khu tập thể Tổng cục chính trị, Lai Xá Hoài Đức 0986107729
6 QT Thanh Hải Đội 3 Chợ Chiều, Yên Sở Hoài Đức 0353673190
7 QT Phương Linh Thôn Lũng Kênh, Sơn Đồng Hoài Đức 0974747216
8 NT Hà Linh Chợ M2 An Khánh Hoài Đức 0984047581