Quận 4

STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Á Châu 3 44, Lê Văn Linh, 4, Quận 4 Quận 4 0795012516
2 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 4 Quận 4 0354858646
3 NT Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8, Quận 4 Quận 4 0915980012
4 Thanh Tuyền 253, Tôn Đản, 8, Quận 4 Quận 4 0778989500

Quận 2

STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Phương Nam 625, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2 Quận 2 0904010974
2 NT Trường Thành 58, Trần Não, Bình An, Quận 2 Quận 2 0903697996
3 NT Thành Tín 2 668, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2 Quận 2 0973496292
4 Nhật An 37, Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2 Quận 2 02833291981

Quận 1

STT Tên NT Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Chị Thoại 44, Đặng Dung, Tân Định, Quận 1 Quận 1 0909248621
2 Tân Tế Dân 20, Cô Giang, P Cầu Ông Lãnh , Quận 1 Quận 1 0838369910
3 Đan Linh 33, Hồ Hảo Hớn, P Cô Giang , Quận 1 Quận 1 0909083366