STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa, TP Hải Dương Hải Dương 0372890309