STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 QT số 11-Sỹ Ngọ 28 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0984642112
2 QT Nguyễn Thị Kim Oanh 34 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0904656288