STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Hùng Hoa 126 Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý Hà Nam 0989699014