STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Tâm Dược Kiot số 3, Chợ Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội Gia Lâm 02462612068
2 QT Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ Gia Lâm 0985129695