STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Quang Trung 07, Quang Trung, Diên Hồng, Thành Phố Pleiku Gia Lai 0914045127