STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Phương Linh 2 174 Tây Sơn Đống Đa 0989191688
2 NT Minh Thủy 101 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội Đống Đa 0984932692
3 NT Minh Thủy 92 Ngõ Thái Thịnh 1, Đống Đa, Hà Nội Đống Đa 0973229927
4 NT Nghĩa Hưng 340 Tây Sơn (Số 1 Vĩnh Hồ) Đống Đa, Hà Nội Đống Đa 02435631068
5 NT Phương Linh 85 Trần Quang Diệu Đống Đa 0989191688
6 NT số 2 95 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Đống Đa 0975608592
7 QT Thành Đức 123 Ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên Đống Đa