STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Bình Phương Xóm 3, Cổ Điển, Hải Bối Đông Anh 0976883003
2 NT Minh Trang 20 Tổ 55 Thị trấn Đông Anh Đông Anh 0976188626