STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Thu Trang 19 Yên Hòa Cầu Giấy 0912022043
2 NT Hoàng Tùng 121 Nguyễn Phong Sắc Cầu Giấy 0915222314
3 NT Tâm Đức 36/106 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy 0976987654
4 NT Minh Phương 101 C1 Nghĩa Tân Cầu Giấy 0977079602
5 NT Anh Tuấn Số 4 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu Cầu Giấy 0984921214
6 NT Quyết Thành Số 12 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu Cầu Giấy 0332995868
7 NT Bệnh viện y học cổ truyền 35 Trần Bình Cầu Giấy 0911044282
8 NT Hà Yên 23/233 Xuân Thủy Cầu Giấy 0984989003