STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 NT Trung Sơn 8 161, 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều Cần Thơ 02923828732
2 Bảo An 1 Chợ Ô Môn mới, Ngô Quyền, Châu Văn Liêm, Thành Phố Cần Thơ Cần Thơ 02923861930
3 Hồng Huệ 2 Chợ Ô Môn mới, Chợ Ô Môn, Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn Cần Thơ 0398069306
4 NT Mai Lưu 178, Nguyễn An Ninh, Tân An, Quận Ninh Kiều Cần Thơ 0939396739
5 Kim Tín 24/8, Nguyễn Chí Thanh, Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ Cần Thơ 0786883444
6 Thu Hạnh KV5, Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Cần Thơ Cần Thơ 0398069306
7 NT Bình Thuỷ 26/8, Bùi Hữu Nghĩa, P. Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ Cần Thơ 02923841020
8 NT Khoẻ 20A1, Đường 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Cần Thơ 0978049084
9 Bảo Thành 111, Nguyễn Thái Học, Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt Cần Thơ 07103851546
10 Bảo An Chợ Ô Môn cũ, Chợ Đêm, Châu Văn Liêm Cần Thơ 02923861930
11 Hồng Huệ 45, Trần Hưng Đạo, Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn Cần Thơ 0398069306
12 Trung Tâm Tpcn Trung Sơn Alpha 90, Lý Tự Trọng, An Cư, Quận Ninh Kiều Cần Thơ 02923828732