STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 Số 12 1, Trương Văn Ly, Đức Long, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 02523819275
2 QT 30 537, Thủ Khoa Huân, Thanh Hải, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0989428284
3 QT 29 11, Đinh Tiên Hoàng, Lạc Đạo, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0989428284
4 QT 21 345, Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0332548519
5 Mai Tiên 259c, Trẩn Quý Cấp, Tiến Lợi, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0919962211
6 NT Trần Hưng Đạo 194, Trần Hưng Đạo, Phú Trinh, Bình Thuận Bình Thuận 02523821871
7 NT Số 115 548, Thống Nhất, Lagi, Bình Thuận Bình Thuận 01523871316
8 NT Toàn Lộc 81, Hài Thượng Lãng Ông, Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận Bình Thuận 0917248345
9 NT Hải Hòa 320, Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0989428284
10 Nhơn Tâm 34, Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 09008100232