STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 QT Tuấn Hương Số 529 Phố Hoa, Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang Bắc Giang 0985298358
2 NT Trường Hà Cầu Thượng, Nhã Nam, Tân Yên , Bắc Giang Bắc Giang 0989922858
3 QT Trường Sinh 160 Cả Trọng, Thị trấn Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang Bắc Giang 0988074281
4 QT 09 Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang Bắc Giang ‭0397668094‬
5 NT Huyền Quang 169 Đường Huyền Quang, TP Bắc Giang Bắc Giang 0812222122
6 Quầy thuốc số 16 Số nhà 45 Đường Phùng Trạm, Phường Thọ Xương Bắc Giang 0377655866
7 Quầy thuốc số 758 Thôn Thanh Bình, Xã Tân Thịnh, Lạng Giang Bắc Giang 0389947877