STT Tên NT Địa Chỉ Khu Vực Số điện thoại
1 Hiệu thuốc trung tâm Ba Vì Ngõ 404 Đường Quảng Oai, Thôn Vân Trai, TT Tây Đằng Ba Vì 0983034471
2 NT Mai Anh 91 Đường Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội Ba Vì 0975292077